Expertní komora kariérového poradenství, z.s. je nezávislou platformou, která se angažuje v oblasti kariérového poradenství. Cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí, včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice.

Naše principy:

  • Kariérové poradenství vedoucí klienta ke svépomoci (empowerment)
  • Respekt k individualitě každého jedince (pedagogický konstruktivismus)
  • Holistický přístup k člověku (propojování a uznávání formálního, neformálního vzdělávání a informálního učení)
  • Kariérové poradenství ve významu podpory sebeřízení v oblasti kompetencí jako prevence, která ve společnosti napomáhá podpoře sociální integrace a rozvoji aktivního občanství

Stanovisko EKKP_Základní principy kariérového poradentví a vzdělávání 2023

 

Členové spolku:
Centrum kompetencí, z.s.
Evropská kontaktní skupina, z.s.
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

Nadání a dovednosti, o.p.s.
Vysočina Education, příspěvková organizace
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Středisko služeb školám, Brno

Kontakty:

Mgr. Silvie Pýchová – předsedkyně, silvie.pychova(a)gmail.com

Mgr. Dorota Madziová – tajemnice, dorota.madziova(a)gmail.com

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.
Pod Zvonek 369
737 01 Český Těšín

IČ: 05859557

bankovní spojení: 2601226960/2010

Stanovy Expertní komory kariérového poradenství, z.s.

Prezentace k založení EKKP 2017