Expertní komora kariérového poradenství, z.s. je nezávislou platformou, která se angažuje v oblasti kariérového poradenství. Cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí, včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice.

Členové spolku:
Centrum kompetencí, z.s.
Evropská kontaktní skupina, z.s.
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

Vysočina Education, příspěvková organizace
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Středisko služeb školám, Brno

Kontakty:
Dorota Madziová – tajemnice

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.
Pod Zvonek 369
737 01 Český Těšín

IČ: 05859557

bankovní spojení: 2601226960/2010

Stanovy Expertní komory kariérového poradenství, z.s.