Naše řady rozšiřuje…

Jsme velmi rádi, že se naše řady rozšířily o Krajské centrum vzdělávání a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň. Těšíme se na spolupráci!

2. číslo zpravodaje EKKP

Další číslo zpravodaje přináší pohled na kariérové poradenství z pozice jednotlivých členů komory i v souvislosti s koronavirovou krizí.

EKKP členem SKAV

Po ročním čekatelství byla naše organizace přijata do SKAVu. Tímto krokem chceme posílit význam kariérového poradenství ve vzdělávání a nabídnout odborný pohled k tomuto tématu.

Stanovisko EKKP ke kariérovému poradenství v ČR

Svět práce se čím dál rychleji dynamicky mění a je globálně provázán. Nyní zažíváme tuto proměnu i sami, například jak rychle jsme se všichni museli přesunout do home office, začít ve své práci maximálně využívat digitální technologie, a to i pro účely, pro které jsme doposud nebyli zvyklí. Nejspíš budeme svědky i různých strukturálních dopadů na trh práce a některá odvětví. I do budoucna musíme počítat s tím, že bude docházet k proměnám a výkyvům na trhu práce, které se mohou týkat kohokoliv z nás. Je potřeba na to připravit i nejmladší generaci. K tomuto účelu je v mnoha zemích a už i na mnoha školách v ČR využíváno kariérové poradenství. Kariérové poradenství je nyní zahrnuto i mezi hlavní opatření v Hlavních směrech vzdělávací politiky 2030+. Naše členské organizace se kariérovému poradenství systematicky a dlouhodobě věnují, proto jsme se rozhodli vydat toto stanovisko.  

Stanovisko EKKP_finální

Další člen v našich řadách

V létě naše řady rozšířila další organizace – Středisko služeb školám z Brna. Těšíme se na spolupráci!

1. číslo zpravodaje EKKP

Rozhodli jsme se publikovat zpravodaj, který nejdříve přestaví hlavní činnosti jednotlivých členů a následně bude informovat o novinkách v oblasti rozvoje kariérového poradenství v ČR.

Přijetí nového člena Expertní komory

Přijali jsme nového člena spolku  – Vzdělávací institut Středočeského kraje. Těšíme se na spolupráci!

Vznik Expertní komory kariérového poradenství, z.s.

21.3.2017 Byl náš spolek oficiálně zapsán v rejstříku spolků.